Hizmetler

Sizle için özenle sunduğumuz hizmetlerimizi inceleyin.

Ceza Hukuku

Ceza Avukatı Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, Avukatlarımız önderliğinde , başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak...
Detaylar

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, ...
Detaylar

Medeni Hukuku

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat dav...
Detaylar

Hukuksal Danışmanlık

 Gerçek ve tüzel kişiler (şirketler kooperatifler vakıflar dernekler site yönetimleri işçi ve memur sendikaları gibi) ile kurumlara yönelik genel v...
Detaylar

İş Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası İş kazaların...
Detaylar

Tazminat Hukuku

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası, Malpraktis davaları (hatalı d...
Detaylar

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Eser sahibinin tespiti davasıSaldırının tespiti davası Saldırının men’i davası Saldırının ref’i davası Delil tespiti davasıHaksız rekabet ...
Detaylar

Gayrimenkul Hukuku

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, İmar uygulamasından kaynaklanan t...
Detaylar

İcra İflas Hukuku

Nafaka alacaklarının tahsili İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takipİhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz İpoteğin paraya çevrilme...
Detaylar
web tasarım