İş Hukuku

  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
web tasarım