Hukuksal Danışmanlık

  •  Gerçek ve tüzel kişiler (şirketler kooperatifler vakıflar dernekler site yönetimleri işçi ve memur sendikaları gibi) ile kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı mütalaa ve savunma hazırlanması
  • Her türlü sözleşme hazırlanması
  • Mevcut sözleşmelerin tetkiki
  • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri
  • İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, cevap, bilirkişi raporuna itiraz, temyiz, karar düzeltme dilekçeleri hazırlama
web tasarım